Rodinné centrum Heřmánek Přátelský, inspirativní a bezpečný prostor pro celou rodinu.

KALENDÁŘ AKCÍ

KONTAKT

ADRESA:  Náves Svobody 41,
                  Olomouc - Holice 

TELEFON: +420 736 783 629

                  +420 777 007 279

EMAIL:  rc-hermanek@seznam.cz


 

              HDRY_BARVA-page-001

 

NOVINKY NA E-MAIL

Zaregistrujte svou e-mailovou adresu a získejte přehled o všech důležitých aktualitách a novinkách!

PODPOŘENO

Aktivity RC Heřmánek  jsou podpořeny z dotačního programu Rodina  MPSV ČR, statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem.

     image001

 

Připravujeme


Přihláška na akci »

 

 

 

 

   Logo OPZ barevné               Logo RC Heřmánek   

 

Rodičům naproti      

Podpora pro rodiče dětí od 0 do 10 ti let

Realizace 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021

číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011468

Rodina s malými dětmi se na počátku nachází ve velmi křehkém období a prochází hned několika zátěžovými zkouškami. Ve chvíli, kdy se partnerský pár rozroste o miminko, dochází k zásadní změně rolí. Z muže a ženy se najednou stanou tatínek a maminka, zároveň ale zůstávají partneři. Z pracující ženy se stane pečující maminka. V době rodičovské se finanční příjem rodiny mění a muž se (většinou) stává výhradním živitelem rodiny. S příchodem dítěte přichází úplně nová zodpovědnost za jeho výchovu. Ve chvíli, kdy dítě dosáhne školkového věku, nastává další velká změna, kdy se pečující rodič vrací do práce. Dochází k novému přenastavení rolí v rodině. Tlak dnešní společnosti na dokonalost, který je posilován často jednostranným pohledem na ženu-matku v médiích, vede často k nenaplnění přání o ideálním fungování rodiny a pocitu zklamání.  

Tyto výzvy potkávají každou rodinu a záleží na tom, jak se k nim rodiče postaví. Ukazuje se, že čím dřív se o věcech začíná mluvit, tím je větší naděje, že problémy nenastanou a děti budou vyrůstat v láskyplném prostředí, ve kterém je dobře všem členům rodiny. Ne vždy se ale rodina nachází v jednoduché situaci, ne vždy má sílu vyřešit vše sama, a ne vždy to partnerství v pořádku ustojí.

Rodinné centrum je prostor, kde je možné v bezpečném prostředí sdílet své starosti či nejistoty, získat podporu a případným problémům tak předcházet. Na základě tohoto našeho přesvědčení se nám povedlo získat finance na projekt, který pomáhá rodinám při počátečních potížích a poskytuje podporu pro vypořádání se s výzvami rodičovství. Projekt se jmenuje Rodičům naproti a jeho smyslem je podpora rodin s dětmi (od narození do cca 10 let) pomocí poradenství a organizování podpůrných skupinek zaměřených na oblast partnerství, výchovy a péče o děti či slaďování rodinného a pracovního života. Projekt potrvá 2 roky, podpoří minimálně 30 rodin (či jednotlivých rodičů) a bude probíhat v RC Pastelka v Líšni a v RC Heřmánek v Olomouci. Aktivity budou v průběhu projektu přizpůsobovány potřebám rodičů a dětí. První podpůrné programy pro rodiny začnou v březnu 2020.

Oblasti podpory

  • Výchova a péče
  • Sociálně – právní
  • Partnerství
  • Slaďování rodinného a pracovního života

Typy podpory

  • individuální a párové poradenství,
  • malé podpůrné skupinky,
  • velké celodenní skupiny,
  • moderované diskuse.

Všechny projektové aktivity jsou vedeny experty, kteří mají v daných oblastech dlouholeté zkušenosti.

Celkový rozsah jednotlivých aktivit projektu je stanoven na min. 40 hodin/projekt a aktivity musí obsahovat všechny tři oblasti podpory.

Zapojení do projektu je bezplatné, pouze vybíráme kauci 500,- Kč, která je vratná v případě splnění 40h podpory. 

S rodiči (alespoň s jedním z nich), kteří mají zájem v projektu spolupracovat, uzavřeme dohodu, jejímž předmětem budou výše zmíněné informace. 

Pokud máte zájem se do projektu zapojit, kontaktujte nás:

Mail:  ,

Mob. 736783629 (Majka Veselá),

Mob. 604339220 (PhDr. Petra Tenglerová)

nebo osobně v RC Heřmánek.  

 

Těšíme se na Vás. 

 

DĚKUJEME:

          Koupelny Olomoucimage005 Portál První pomoc živě

 banner techsoup.cz      ROSSMANN_Drogerie_parfumerie_1      Koyo_průhledné pozadí

Mezi námi   mladá fronta   logo_machovsky