Rodinné centrum Heřmánek Přátelský, inspirativní a bezpečný prostor pro celou rodinu.

KALENDÁŘ AKCÍ

KONTAKT

ADRESA:  Náves Svobody 41,
                  Olomouc - Holice 

TELEFON: +420 736 783 629

                  +420 777 007 279

EMAIL:  rc-hermanek@seznam.cz


 

              HDRY_BARVA-page-001

 

NOVINKY NA E-MAIL

Zaregistrujte svou e-mailovou adresu a získejte přehled o všech důležitých aktualitách a novinkách!

PODPOŘTE NÁS

 

 Transparentní účet pro pomoc RC Heřmánek

  2901806692/2010


 

 

GIVENIO -  http://www.givenio.org/cs/registration/user/?form[org]=Rodinné

 

 


 

DOBROMAT - https://dobromat.cz/podporim/rc-hermanek

 https://dobromat.cz/data/banners/banner-200.cs.png

 


 

 

 


 

 

 

PODPOŘENO

Aktivity RC Heřmánek  jsou podpořeny z dotačního programu Rodina  MPSV ČR, statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem.

     image001

 

Projekty

 


 

 

Rodičům naproti, CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011468

 
realizace 1.1.2020 - 31.12.2021
 
 Projekt Rodičům naproti reaguje na systémovou potřebu posílení sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím zavádění inovativních postupů a služeb.  Cílem projektu je vytvořit systém poskytování podpory rodin s malými dětmi z pohledu primární prevence v RC Pastelka a ověřit jeho fungování prostřednictvím poskytování různých forem podpory minimálně 30 rodinám v průběhu dvou let v Brně-Líšni a Olomouci.
 

 


 

RC Heřmánek- průvodce pro rodiny 2020

Projekt primární prevence pro rodiny podpořený MPSV, OK a SMOL zaměřený na podporu rodiny, rozvoj a posílení rodičovských kompetencí, mezigenerační dialog.

Logo RC Heřmánek  logoMPSV-m  image001  Město  pro-rodinu-web-logo

 

 

Klub pohádkových babiček a dědečků při RC Heřmánek 2020
Projekt rozvíjející dobrovolnictví u seniorů a mezigenerační aktivity. Zapojení senioři chodí pravidelně číst 1x týdně dětem do MŠ, v RC Heřmánek se scházejí v rámci svého Klubu pohádkových babiček a dědečků, dále se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se podporují.

  image001

 

 

Heřmánek – bezpečný prostor pro celou rodinu -

Erasmus +  (mobilita pracovníků ve vzdělávání dospělých za účelem výuky a dalšího vzdělávání)
2020 - proběhla druhá část projektu – kurzy "Family Communications" a stáže v dublinské organizaci One Family a dalších místních organizacích pracujících s rodinami.

 Mezinárodní projekt Erasmus+: KA2 Written in Stone

        


 

RC Heřmánek- Průvodce na cestě rodičovstvím 2019

Projekt primární prevence pro rodiny podpořený MPSV, OK a SMOL zaměřený na podporu rodiny, rozvoj a posílení rodičovských kompetencí, mezigenerační dialog.

 

Logo RC Heřmánek  logoMPSV-m  image001  Město  pro-rodinu-web-logo

 

„Přečti“ + Klub pohádkových babiček a dědečků 2019
Program „Přečti“ určený seniorům dobrovolníkům a mezigenerační solidaritě. Zapojení senioři chodí pravidelně číst 1x týdně dětem do MŠ, v RC Heřmánek se scházejí v rámci svého Klubu pohádkových babiček a dědečků, dále se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se podporují.

    Město

 

Heřmánek – bezpečný prostor pro celou rodinu -

Erasmus +  (mobilita pracovníků ve vzdělávání dospělých za účelem výuky a dalšího vzdělávání)
2019 - proběhla první část projektu – zahraniční stáž ve waršavském centru Orticus, která přinesla mj. vhled do problematiky vývojových opoždění u dětí a možností následné podpory rozvoje.

Mezinárodní projekt Erasmus+: KA2 Written in Stone

        


 

 

RC Heřmánek (2018) - Průvodce na cestě rodičovstvím 2018

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dotačním programem Rodina, Olomouckým krajem  a Statutárním městem Olomouc.

Logo RC Heřmánek  logoMPSV-m      image001Městopro-rodinu-web-logo 

 


 

 

 

RC Heřmánek (2017) - Průvodce na cestě rodičovstvím

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dotačním programem Rodina, Olomouckým krajem  a Statutárním městem Olomouc.

Logo RC Heřmánek  logoMPSV-m       image001Městopro-rodinu-web-logo

 


 

RC Heřmánek (2016) - Průvodce na cestě rodičovstvím

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dotačním programem Rodina, Olomouckým krajem  a Statutárním městem Olomouc.

Logo RC Heřmánek  logoMPSV-m  image001  Město   Logo_MPSV_Rodina_01_color

 


 

 

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 2.6.2014 do 31.5.2015 bylo u zaměstnavatele občanské sdružení Heřmánci IČ: 27049591 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 179. 913,- Kč z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%,  
tj. 152. 926,05 ,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 16.986,95,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

 Logo publicita

 


 

RC Heřmánek (2015)

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Dotačním programem rodina a ochrana práv dětí a Statutárním městem Olomouc - odbor sociálních věcí a odbor školství

LOGO+HERMANEK_RC1 – kopie  logoMPSV-m  Logo_MPSV_Rodina_01_color  Město


EVVO do rodinných a mateřských center na Moravě (2015-2016)

Partnerství v projektu, žadatel RC Provázek Nový Jičín

Účelem projektu je zvýšit ekogramotnost rodin s dětmi tří moravských krajů, zvýšit ekologické vědomí a vnímavost cílové skupiny, nabídnout jim alternativní spotřebitelské postoje a šířit principy environmentálně příznivého životního stylu mezi rodiny s dětmi na území těchto krajů.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-hodnemala-bíle_poz_fw


 Mámy pro mámy – Podpora rodin s předčasně narozenými dětmi (2015)

Podpořený Olomouckým krajem

image001


RC Heřmánek (2014)

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Dotačním programem rodina a ochrana práv dětí a Statutárním městem Olomouc - odbor sociálních věcí a odbor školství

LOGO+HERMANEK_RC1 – kopie  logoMPSV-m  Logo_MPSV_Rodina_01_color  Město


 

Od kočárku k podnikání (2012 - 2014)

odinné centrum Heřmánek provozované občanským sdružením Heřmánci se stalo partnerem projektu zaměřeného na podporu zahájení a rozvoje podnikání, na který se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Od kočárku k podnikáníHlavním cílem projektu je umožnit ženám v Olomouckém kraji založit si vlastní podnikání, které bude udržitelné a v souladu s jejich osobním zaměřením a životními rolemi. Projekt je realizován MC Krteček Jeseník a ve spolupráci s dalšími partnery projektu (Občanským sdružením Mateřské centrum Prostějov, Úřadem práce České republiky a společností ONYX engineering, s.r.o.) bude probíhat v rámci Olomouckého kraje v Jeseníku, Olomouci a Prostějově.

Od kočárku k podnikání

Projekt je určen ženám vracejícím se po rodičovské dovolené na trh práce nebo pečujícím o děti do 15 let a ženám v předdůchodovém věku. Svým zapojením získají všechny účastnice projektu možnost inspirovat se a sdílet své nápady s ostatními podnikatelkami z Olomouckého kraje, pracovat na svém osobnostním rozvoji pod vedením kouče, odborně se připravit v prezenčních a e-learningových kurzech, konzultovat svůj vlastní podnikatelský záměr se specialistkou na podporu podnikání a v neposlední řadě se dozví, jak své podnikatelské aktivity sladit s chodem domácnosti.

Součástí projektu je i založení dětské skupiny při MC Krteček Jeseník, jejímž prostřednictvím bude zajištěna celodenní péče pro děti ve věku od 2 do 3 let.

Projekt je plánován na 23 měsíců (2013-2014) a díky jeho realizaci vznikne v Olomouckém kraji celkem 12 nových pracovních příležitostí. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat pracovnice centra prostřednictvím emesfcr.czailu nebo na telefonním čísle 604 339 220 (Petra Tenglerová).

 


 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 2. 04. 2013 do 30. 9. 2013 bylo u zaměstnavatele Občanské sdružení Heřmánci IČ: 270 49 591 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 79.467,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 67.547,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 11.920,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

 

 

esfcr.czMPSV


RC Heřmánek (2013)

 

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Dotačním programem rodina a ochrana práv dětí a Statutárním městem Olomouc - odbor sociálních věcí, odbor školství a odd. sportu.

MPSVStatutární město OlomoucRC Heřmánek


Florbalový klub Heřmánci (2012 - 2013)

Florbalový klub Heřmánci je podpořený z rozpočtu statutárního města Olomouce, v oblasti sport.

RC HeřmánekMěsto Olomouc


Projekt RC Heřmánek (2012)

Projekt RC Heřmánek na rok 2012 podpořilo MPSV a Statutární město Olomouc, odbor sociálních věcí a zdravotnicvtí a odbor školství.

Statutární město OlomoucMPSV


"ZDRAVÁ RODINA - ZDRAVÉ FINANCE" (2012 - 2013)

projekt Rodinného centra Heřmánek – podpořený ČSOB

Kurz finanční gramotnosti je rozdělen do deseti tematických bloků. Prostřednictvím projektu chceme dosáhnout toho, aby účastníci dokázali například sestavit, plánovat, vést vyvážený rodinný rozpočet, uměli navrhnout způsob řešení v případě nedostatku prostředků a naučili se zhodnotit klady a zápory aktuálně nabízených finančních produktů na trhu. Účastnice a účastníci se naučí, kde a jak vyhledat zavčas pomoc, dozví se, jak předcházet krizovým situacím v rodině, naučí se pracovat s informacemi, jako jsou třeba smlouvy s mobilními operátory, různé „akční nabídky“, pojištění, hypotéky, užívání kreditní karty, půjčky bez potvrzení příjmu a další „lákadla“.


HEŘMÁNEK ČTE DĚTEM I RODIČŮM (2011)

Projekt podpořil v roce 2011 Olomoucký kraj částkou 15.000,- v rámci programu podpory neinvestičních projektů do 25.000,- na rok 2011.

www.kr-olomoucky.cz

Hlavní cíle projektu:

  • budovat pevné vazby mezi rodiči a dětmi prostřednictvím četby
  • informovat rodiče i děti o přínosech pravidelného předčítání dětem

Olomoucký kraj


Projekt Rodinné centrum Heřmánek (2011)

Projekt Rodinné centrum Heřmánek v roce 2011 podpořili Ministerstvo práce a sociálních věcí a Statutární město Olomouc - odbor sociálních věcí a odbor školství.

Statutární město OlomoucMPSV


MÁMY PRO MÁMY – NEDOKLUBKO

... pomáháme srdcem …

Mámy pro mámy

Projekt vznikl v občanském sdružení  NEDOKLUBKO os z potřeby nás všech, kteří cítíme, že předčasné narození je pro rodinu i miminko obrovskou zátěží a sebelepší lékařská péče nedokáže zmírnit všechny jeho dopady na psychiku a vztahy v rodině.

Každým rokem se v České republice narodí téměř osm tisíc miminek dříve, než by mělo a musí často několik prvních týdnů  i měsíců svého života prožít v inkubátoru. Pro rodiče jsou první týdny velice psychicky náročné. Především maminka trpí pocity  beznaděje,  selhání, bezmoci, sebeobviňováním, strachu radovat se z narození miminka. V tento čas se i zdánlivě malá pomoc, může stát v srdci obdarovaného pomocí nezměrnou a projev pochopení a empatie dokáže  nesmírně povzbudit a potěšit.

...toto je hlavní myšlenkou našeho svépomocného projektu: malými, vlastnoručně vyrobenými dárky potěší  maminky (babičky, děti - kdokoliv, ochotný pomáhat) "zvenku" ty maminky, které zůstávají v nemocnicích s prázdnou náručí a vyděšeným srdcem.

Od července roku 2010 nabízí projekt i novou službu - Laické poradenství . Desítka ochotných maminek-laických poradkyň, je připravena odpovídat na dotazy nových rodičů a dodávat jim podporu a naději v těžkých prvních týdnech po narození miminka.

Celý projekt je založený na dobrovolnictví. Děkujeme vám, Vaše pomoc je důležitá!

Hlavní koordinátorkou projektu je Michaela Lískovcová, email: , tel: 605 058 868.

Oblastní koordinátorkou pro Olomouc a okolí je Lenka Vykoukalová, email: , tel:  777 634 767.

Pokud budete mít zájem o spolupráci či máte dotaz, týkající se projektu, můžete kontaktovat Lucii Kolářovou, koordinátorku pro Prostějov a setkávání rodin předčasně narozených dětí v RC Heřmánek (http://nedoklubko-rchermanek.blogspot.com/), na emailu nebo telefonu 777 074 514.

Více informací o projektu či návody na dárečky pro maminky naleznete na http://mamypromamy.blogspot.com/.
Nedoklubko


Projekt Mateřské centrum Heřmánek (2010)

Projekt Mateřské centrum Heřmánek v roce 2010 podpořili Ministerstvo práce a sociálních věcí a Statutární město Olomouc, odbor sociálních věcí a odbor školství.

Statutární město OlomoucMPSV


Poradenství v mateřských centrech: Krok k zaměstnání (2010 - 2012)

Síť mateřských center o. s. v rámci projektu Krok k zaměstnání odstartovala v listopadu 2010 poradenství v mateřských centrech pro rodiče pečující o děti ve věku do 15 let, a to především pro matky či otce plánující po mateřské nebo rodičovské dovolené návrat do zaměstnání.

Poradenství probíhá i v našem rodinném centru Heřmánek v Olomouci. Neváhejte využít možnosti individuálních konzultací a poradenství ZDARMA na téma „Jak se vrátit na trh práce!” (V rámci konzultace zajistíme i hlídání dětí)

K základnímu obsahu konzultací patří rozpoznávání osobních a kvalifikačních předpokladů klientů/tek pro volbu vhodného povolání, případně vhodné rekvalifikace, poradenství kde hledat práci i jak se připravit na přijímací pohovor, a také konzultace konkrétních problémů a otázek jednotlivých klientů/tek.

Více informací a přihlášku získáte na emailu

ESF zaměstnanost


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Na křižovatce pracovního a osobního života: Možnosti a bariéry (2010 - 2012)

Hlavní žadatel:

Partneři:

V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny. Vytvořené nástroje budou reagovat na potřeby zaměstnanců, sesbírané a analyzované v rámci skupinových diskuzí, a na bariéry a předsudky na straně zaměstnavatelů, které budou zjišťovány formou individuálních rozhovorů, kulatých stolů a auditu Rovné příležitosti.

Klíčové aktivity

  • Síť firem sdílejících zkušenosti z oblasti harmonizace práce a rodiny a rovného odměňování
  • Firma roku: rovné příležitosti - ročník věnovaný rovnému odměňování
  • Vytvoření a implementace nástrojů a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností
  • Zpracování studie nákladů a zisků programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života a rovné odměňování
  • Certifikát Místo přátelské rodině
  • Tematická informačně-vzdělávací kampaň

Více inforamcí na

ESF zaměstnanost


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


SEBEVZDĚLÁVÁNÍM K HODNOTNĚJŠÍMU ŽIVOTU (2009 - 2011)

Hlavní žadatel:

Partneři:

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je poskytnout vzdělávání rodičům s malými dětmi, kteří jsou doma, ať už na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní.
Vzdělávací kurzy umožní pracovat na svém rozvoji – zvyšovat kvalifikaci, osobní růst (sebevědomí a s tím spojené vystupování). Přínosem je i obnovení pracovních návyků a zmenšení obavy z návratu na pracovní trh.

Projekt realizujeme od 1. srpna 2009 do 31. července 2011.

ESF zaměstnanost


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


EENY MEENY NEJEN PLÍNY (2009 - 2011)

Hlavní žadatel:

Partneři:

Obsahem projektu je v prvním roce vzdělávání rodičů na pobytových kurzech anglického jazyka s hlídáním dětí doplněné e-learningem. V druhém roce projektu budou partnerská mateřská centra navazovat spolupráci s mateřskými centry nebo podobnými organizacemi v zahraničí. Během druhého roku projektu vzniknou profily jednotlivých rodin zapojených do mezinárodní spolupráce.

Dva profily rodin z každého MC a jeden od každého zahraničního partnera i s fotodokumentací pak vydáme v dvojjazyčné publikaci „Jak se žije rodině v Evropě“. Stejný název ponese i mezinárodní konference na závěr projektu, kde si pozveme zahraniční hosty z partnerských organizací i odborníky na prorodinnou politiku.

DĚKUJEME:

          Koupelny Olomoucimage005 Portál První pomoc živěKoyo_průhledné pozadí     

Mezi námi      logo_machovskyVictoria