Rodinné centrum Heřmánek Přátelský, inspirativní a bezpečný prostor pro celou rodinu.

KALENDÁŘ AKCÍ

KONTAKT

ADRESA:  Náves Svobody 41,
                  Olomouc - Holice 

TELEFON: +420 736 783 629

                  +420 777 007 279

EMAIL:  rc-hermanek@seznam.cz


 

              HDRY_BARVA-page-001

 

NOVINKY NA E-MAIL

Zaregistrujte svou e-mailovou adresu a získejte přehled o všech důležitých aktualitách a novinkách!

PODPOŘENO

Aktivity RC Heřmánek  jsou podpořeny z dotačního programu Rodina  MPSV ČR, statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem.

     image001

 

Projekt M-AMINA

« zpět

Ve dnech 13. – 15. 11. 2012 se v Olomouckém kraji uskutečnilo další školení tzv. moderátorek, maminek na rodičovské dovolené a před návratem do zaměstnání, které se chtějí aktivně věnovat vzdělávání v oblasti zaměstnatelnosti.

 

Školení proběhlo v rodinném centru Heřmánek v rámci projektu M_ANIMA, jehož realizátorem je Národní centrum pro rodinu spolu s regionálními partnery. Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti žen, které se po rodičovské dovolené vracejí na trh práce, a je hrazen z prostředků ESF.

Moderátorky se během školení seznámily se zpracovanou metodikou, která se komplexně zabývá situací ženy v období intenzivní rodičovské fáze. Moderátorky mohu metodiku využít při práci se skupinou žen, se kterými se schází např. v mateřském či rodinném centru. Nepředpokládá se předchozí odborné vzdělání v dané problematice, naopak každá žena vychází při společné práci z vlastní situace a vlastních zkušeností a preferencí, metodika nabízí přesný návod pro vedení každé lekce, pracovní listy a další vzdělávací materiály.

Projekt zahrnuje také jednorázové vzdělávací besedy, které se konají přímo v místech stálého setkávání žen. Také na těchto besedách, stejně jako během školení, se maminky věnují zejména těmto tematickým okruhům:

  • A/ zdravé sebevědomí
  • B/ požadavky trhu práce včetně nabídek dalšího vzdělávání v dané oblasti
  • C/ základní komunikační dovednosti s ohledem na specifika rodiny a zaměstnání
  • D/ základy psychohygieny

Bližší informace o projektu je možno najít na www.rodiny.cz.
Marie Oujezdská
Národní centrum pro rodinu
Průchodní 2, 602 00 Brno
Mobil: 733 598 575
Mail:

Rodinné centrum (RC) Heřmánek vzniklo v březnu 2006, a to díky aktivnímu přístupu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se svými dětmi s ostatními rodinami. Jsme členy Sítě MC a Unie neziskových organizací OK. V roce 2007 jsme získali za naši činnost ocenění Společnost přátelská rodině a certifikát Laktační ligy Místo přátelské kojení. V roce 2012 jsme získali ocenění Baby Friendly Certificate.

Petra Tenglerová,
Rodinné centrum Heřmánek,o.s.Heřmánci
Náves svobody 49,779 00 Olomouc
, mob. 604 339 220, www.rc-hermanek.cz

DĚKUJEME:

          Koupelny Olomoucimage005 Portál První pomoc živě

 banner techsoup.cz      ROSSMANN_Drogerie_parfumerie_1      Koyo_průhledné pozadí

Mezi námi   mladá fronta   logo_machovsky